Bidrag – alla skall kunna vara med

6 oktober, 2019 av Sven Bergland

Det finns möjlighet att få hjälp med kostnader för scoutaktiviteter.

 

Syftet med Scouternas stödfond är att genom ekonomiska eller materiella bidrag bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor eller liknande kostnader. Scouternas stödfond avser att i första hand stötta medlemmar mellan 8-25 år. Läs mer på Scoutservice >>