Begäran om registerutdrag från nya ledare och vuxna i Viggbyholms Sjöscoutkår

Viggbyholms Sjöscoutkår arbetar aktivt för att scouter, ledare, funktionärer och föräldrar ska vara trygga med kårens verksamhet. Målsättningen är att ingen ska utsättas för övergrepp, mobbing våld eller kränkningar av något slag när man deltar i någon av kårens aktiviteter. Detta finns är uttalat och finns beskrivet på kårens webbplats. Det är även i linje med scouternas filosofi som kan sammanfattas i scoutlagens sju punkter som återfinns både på kårens och på scouternas webbplatser.

Registerutdrag

Som en del i arbetet mot att förhindra övergrepp begär kåren in begränsade registerutdrag från nya ledare, och även andra funktionärer som kommer att arbeta regelbundet med barn. Denna begäran görs med stöd av Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Lagen medger att företag och organisationer kan kräva begränsade registerutdrag av personer som anställs eller får uppdrag som innebär regelbunden kontakt med barn. På årsstämman 2015 fattade Viggbyholms Sjöscoutkår beslut om att kåren ska begära registerutdrag från nya ledare och funktionärer.

Att kåren begära in registerutdrag gör att kårens styrelse tidigt får kännedom om någon person som är dömd för vissa våldsbrott eller brott mot barn skulle söka sig till kåren. Vidare så kan kännedom om att man begär in registerutdrag från nya ledare innebära att dessa personer inte ens söker sig till kåren.

Övriga aktiviteter

Statistiken visar att de allra flesta övergrepp mot barn begås av tidigare ostraffade personer. Eftersom registerutdragen bara visar vad som hänt, och inte vad som kommer att hända, är begäran om registerutdrag inte tillräckligt för att vara trygg med att inga övergrepp kommer att ske. Övriga aktiviteter som sker inom kårens verksamhet för att skapa trygghet och motverka övergrepp är bland annat:

  • Uppmuntran av ledare att gå ledarutbildningar inom scouternas regi
  • Kräva att alla nya ledare och funktionärer genomför scouternas kurs ”Trygga möten”
  • Kräva att samtliga ledare och funktionärer genomför ”Trygga möten”-kursen var 3:e år.
  • Regelbundna ledarträffar

Rutiner

Det är viktigt att ha enkla, tydliga och fastställda rutiner, och att rutinerna följs av alla berörda. För att uppnå det är det även viktigt att rutiner följs upp och vid behov justeras. För registerutdrag så beslutar kårstyrelsen om vilka rutiner som gäller. Gällande rutiner ska finnas publicerade på kårens webbplats, dvs här nedan.

rutiner_registerutdrag