Välkommen till en kår med fina traditioner och en trevlig verksamhet. Kåren bildades 1966. Nu är vi cirka 150 medlemmar.

Vi har en mycket välfungerande verksamhet med basen i vår klubbstuga vid vattnet i Näsbyviken, på Näsbyvikens båtsällskaps område. Här har vi våra båtar, arbetsbod och tillgång till både stora och små lokaler efter behov.

Vi samarbetar tätt med Näsbyvikens båtsällskap och ordnar bl a seglarskola för dem. Läs mer om detta på Näsbyvikens websida  

                                

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. De yngsta börjar som Spårare och går vidare till Upptäckare, Äventyrare och Utmanare och till slut Roverscouter. Man kan börja det år man fyller åtta. Är man äldre, så går det också bra. Man börjar då i rätt avdelning för sin ålder.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av  fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna samarbete och ledarskap. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal.¨

Våra ledare är föräldrar och scouter. Vi har även funktionärer med olika ansvarsområden såsom båtar, web, lokal etc. Alla ledare och funktionärer måste uppvisa registerutdrag i enlighet med  Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Aktiv kår

Vi är en aktiv sjöscoutkår, där segling är en viktig del. All vår verksamhet bedrivs på eller nära vattnet. Vi har fina båtar i många storlekar – allt för att var och en skall få rätt utmaning. Våra scouter deltar både i verksamhet i egen regi samt i evenemang ordnade av andra (t ex nationella och internationella läger). Våra ledare är duktiga och engagerade. Att utbilda dem är en viktig del av vår verksamhet.

Vår metod

Vi använder oss av Scoutmetoden. Det är en metod för personlig utveckling genom icke-formellt lärande, utformad för att ge unga människor möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Metoden består av 7 delar.

  1. Learning by doing
  2. Patrullsystemet
  3. Friluftsliv
  4. Lyssnande och stödjande ledarskap
  5. Symboler och ceremonier
  6. Lokalt och globalt samhällsengagemang
  7. Scoutlag och Scoutlöfte

Metoden beskrivs närmare på  
Scouternas websida
.

Kostnader och finansiering

Scoutkårens största kostnader är hyra av scoutlokalen och båtplatserna, att underhålla våra båtar och övrig utrustning samt att spara pengar för att kunna köpa nya båtar och utrustning vid behov.

För att ha råd att betala hyra och underhåll med mera måste vi få in pengar. Vi har tre primära intäktskällor: Medlemsavgifter, Bidrag från Täby kommun och staten samt försäljningsaktiviteter så som korvförsäljning i samband med NBS sjö- och torrsättning.

Budgeten fastställs av kårstämman.

Mer om oss

Vår förhoppning är att denna websida skall ge dig den information du behöver. Om du saknar något, tveka inte att höra av dig till någon av oss.

Välkommen till Viggbyholms Sjöscoutkår!