Gå med i kåren

Om du vill gå med i kåren fyller du i detta formulär >>

 

Fältet noteringar

I fältet noteringar  kan du fylla i om du vill hjälpa till ideellt i kåren som ledare eller funktionär, om det finns syskon i kåren eller i väntelistan, om det finns önskemål om att gå i samma grupp som någon annan med mera.

Vad händer sedan

När din ansökan är skickad kommer kårens medlemsregistrerare att kontrollera uppgifterna och lägga in dig antingen i kårens väntelista eller i rätt avdelning.

Väntelista

Scoutkåren har en kölista för blivande medlemmar. Barn kan placeras i kön från det år de fyller 6. Man står kvar i väntelistan tills man blir antagen som medlem, begär utträde, eller inte svarar på ett erbjudande om att gå med i kåren.

Ansökningar för barn som är för unga kommer att avslås. Detta för att minimera problem med föråldrade kontaktuppgifter.

Antagning

Antagning av nya scouter sker primärt inför höstterminen. Processen brukar starta på våren och håller på tills avdelningarna är fulltaliga eller det inte finns fler personer i kön.

Normalt tar vi varje höst runt 20 – 24 stycken 8-åringar fördelade på två avdelningar, dessutom fyller vi på med äldre barn i de avdelningar där någon slutat.

Turordning

För det mesta har vi fler personer i vår väntelista än vad vi kan ta in. Vi antar nya medlemmar utifrån kötid, men vi gör avsteg för att det ska vara ungefär lika många pojkar och flickor i våra avdelningar. Dessutom kan man få förtur om man har ett syskon i kåren eller en förälder kan ställa upp som ledare eller annan funktionär, se nedan.

Erbjudande om att bli bli antagen i kåren skickas ut via e-post, så det är viktigt att du lämnar en korrekt e-postadress när du fyller i anmälan. När du får ett erbjudande att gå med i kåren är det viktigt att du svarar så snabbt som möjligt. Har man inte möjlighet att gå med kan man tacka nej, och behålla sin plats i kön till nästa tillfälle vi tar in nya scouter.

Väntar du för länge med att svara går frågan vidare till nästa person på väntelistan, och du kommer att strykas från väntelistan.

Om du inte blir antagen

Om du inte blir antagen så står du kvar i väntelistan till nästa tillfälle vi tar in nya scouter. För det mesta har vi inte plats för alla som vill börja som 8-åringar, men vi tar även in äldre scouter när det blir plats.

Hjälpa till

Kåren bedriver all sin verksamhet ideellt på frivillig basis. Det innebär att vi är beroende av föräldrar, äldre scouter och andra vuxna för att det ska fungera. Varje år är vi beroende av nya ledare för de yngsta avdelningarna, men vi har också många andra funktionärer i kåren: Till exempel ansvariga för olika båttyper, ett köksteam, materialansvarig, lokalansvarig med mera.

Om du som anmäler ett barn till vår kår också kan tänka dig att arbeta ideellt för oss så kryssar du i rutan ”Ledarintresse” i anmälningsformuläret, och i fältet ”Noteringar” skriver du om du vill bli ledare eller hjälpa till i någon av våra funktionärspatruller. Det är vuxna ledare vi brukar ha störst behov av. Normalt tar vi in 6 – 8 nya ledare varje år för de yngsta scouterna. Dessutom kompletterar vi i de äldre avdelningarna om någon slutar.

Syskon

Vi brukar ge förtur till barn som redan har ett syskon i kåren, men för att det inte ska missas är det bra att skriva vem som scouten är syskon till i fältet Noteringar.

Ändring av uppgifter

Om du flyttar, eller byter e-postadress eller telefonnummer medan du står i vår väntelista så är det viktigt att du meddelar vår medlemsansvarige detta så att vi vet hur vi ska kontakta dig i samband med rekrytering av nya scouter till kåren.

Frågor

Om du har frågor om kåren eller medlemskap eller väntelistan, kontakta gärna vår medlemsansvarige.