Den som har behov kan få låna en nyckel till scoutlokal, förråd och grindar av kåren.

Kåren har dock ett begränsat antal nycklar, så det är viktigt att den som inte regelbundet har behov av nyckeln återlämnar den till kåren.

Regler

  • Har man nyckel ansvarar man för att lokalen, förråd och grindar är låsta när man lämnar hamnen.
  • Nyckeln ska hanteras varsamt så att den inte förloras eller hamnar i orätta händer.
  • Nyckeln får aldrig lånas ut till någon obehörig person.
  • Nyckel får endast lånas ut kortare stunder till behöriga personer (andra ledare, scouter, föräldrar med mera).
  • Förkommen nyckel ska utan dröjsmål anmälas till kåren.
  • Nyckeln får aldrig överlåtas till någon annan.
  • När man inte har behov av nyckeln längre ska den utan uppmaning återlämnas till kåren.
  • Får man en uppmaning om att återlämna nyckeln ska det ske skyndsamt.

Deposition

För att få låna en nyckel kräver kåren en depostion om 500 kr i pant. Depositionen kan antingen betalas in till kårens plusgiro 28 89 52-5 i förskott, eller via Swish 123 132 3161 i samband med utlämnandet.

Depositionen återbetalas när nyckeln lämnas tillbaka till kåren.

Skulle nyckeln förkomma återbetalas inte depostionen.

Signering

Varje nyckel har ett unikt nummer, och när man tar emot nyckeln ska man även signera mottagandet av just den nyckeln. Signaturen innebär att man tagit del, och kommer att följa reglerna ovan.

Utlämning och återlämning

Det är kårens kassör som administrerar nycklarna. Behöver du få eller lämna tillbaka en nyckel, eller har du frågor kontaktar du kassören.