Viggbyholms Sjöscoutkår är ansluten till Scouterna och Roslagens Scoutdistrikt. Vidare är vi medlemmar i Stockholms Scoutskeppslag som är en sammanslutning av sjöscoutkårer och scoutdistrikt i Stockholmsområdet.

Kontaktuppgifter

Sjöscoutläger på Brännö i Göteborgs skärgård Fotograf: Magnus Fröderberg

 

Viggbyholms högsta beslutande organ är kårstämman. För den löpande verksamheten mellan stämmorna ansvarar kårstyrelsen.

Kårens verksamhet bedrivs till största delen inom våra avdelningar:

All verksamhet i kåren bedrivs på ideell basis utan vinstintresse, och utan ersättning till styrelse, ledare och funktionärer.