Kårens verksamhet bygger helt på ideella insatser. Förutom ledare behöver vi också hjälp inom många olika ansvarsområden. Känner du att du har tid, lust och någon kompetens som kan vara till nytta för kåren får du gärna ange det i meddelandefältet i medlemsansökningen.

Nedan följer några funktionärsroller vi har inom kåren. Vissa av dem är tillsatta medan andra är vakanta.

Köksteam

Vårt köksteam ansvar för planering och inköp för korvförsäljningsaktiviteter i samband med båtklubbens sjö- och torrsättning. Vidare brukar köksteamet vara med på kårgemensamma läger och hajker när scouterna inte ska stå för sin egen matlagning.

Korvansvarig

Att vara korvansvarig innebär att man inför varje korvförsäljningsaktivitet gör ett schema för korvförsäljningen så att alla scouter och föräldrar vet när deras försäljningspass sker. Schemat görs i samråd med avdelningarnas ledare och köksteamet. Under en kort period är det ganska mycket jobb med att lägga ett schema och sedan administrera byten av pass med mera.

Båtansvarig optimister

Som ansvarig för optimistflottan håller man koll på alla våra optimistjollar och ser till att de är kompletta och att de får det underhåll de behöver.

Båtansvarig askeladden

Som ansvarig för våra askeladdenjollar håller man koll på våra tre askeladden och ser till att de är kompletta och att de får det underhåll de behöver.

Båtansvarig tvåkrona

Som ansvarig för våra tvåkronajollar håller man koll på våra fem tvåkronor och ser till att de är kompletta och att de får det underhåll de behöver.

Båtansvarig motorbåtar

Kåren har ett par motorbåtar som huvudsakligen används som följebåtar när scouterna är ute och seglar. Som ansvarig för våra motorbåtarna håller man koll på följebåtarna och ser till att de är kompletta och att de får det underhåll de behöver. Detta innebär även att se till att motorerna får service varje vinter.

Lokalansvarig

Som lokalansvarig ser man till att scoutlokalen är trevlig att vara i. Scouterna ska städa efter sig själva efter varje möte. Men ibland behöver lokalen lite ytterligare omsorg.

Materialansvarig

Kåren har i sitt förråd både sågar, yxor, tält, presenningar, lyktor, spritkök och en massa andra saker som är nödvändiga för att bedriva scoutverksamhet. Som materialansvarig ser man till att vår utrustning är i bra skick och att det går att hitta det scouterna behöver för ett möte, en aktivitet, en hajk eller ett läger.

Övrigt

Förutom ovantående ansvarsområden finns det många andra saker vi behöver hjälp med.

Ibland genomför vi projekt som är begränsade i tiden och då är det bra att ha någon ansvarig som kan driva och koordiniera.

Ibland behöver vi hantverkshjälp med snickeri, målning, el, vvs och liknande.

Dessutom finns det säkert många olika kompetenser som vi ännu inte har kommit underfund med att vi behöver. Är det något du känner att du kan hjälpa till med? Ange det när du skickar in medlemsansökan. Är ditt barn redan medlem i kåren, och du känner att du vill hjälpa till, meddela kårstyrelsen.