VSSK bildades 18 april 1966.

Några familjer i Viggbyholm insåg betydelsen av att ha något meningsfyllt för sina barn att göra. Ett konstituerande möte hölls i St Olofs kapell. Tidigare hade det funnits scoutkårer i både Hägernäs och Viggbyholm. Viggbyholms scoutkår hade till och med lokal på Herrgården på 30 talet. När denna kår lades ned är ej känt. Hägernäs scoutkår bildades 1958 och lades ned 1962.

Under 1966 letades lokaler och ledare, intresserade ungdomar hos varandra, utan ledare. 1967 övertogs inventarierna från Hägernäs scoutkår, bla deras båt ”Hägern” omdöpt till ”Bettan”, samma höst köptes Näsbyparks Bohusjulle ”Plask”, för 100:-.

Vi flyttade in i en gammal villa på det då nybyggda Viggbygärdet. Villan heter Villa California och var en av två kvarvarande villor när höghusen byggdes.

Första utnämningen av scouter blev i S:t Olofs Kapell den tredje advent 1967 då en handfull scouter blev utnämda till tredjeklass Scouter.

Under sommaren 1968 åkte vi iväg på vårt första läger, Sjö-68 på Vässarö som var det första internationella sjöscoutlägret med nästan 2000 deltagande scouter.

Under hösten blev vi uppsagda från Villa California som skulle rivas och ge plats för andra byggnader så vi flyttade till en liten lokal om ca 30 m2 på Radarvägen 10.

Kåren växte och lokalen blev fort för trång. Under 1971 fick vi låna ett rum av Stiftelsen Viggbyholmsskolan, eftersom skolan krympte. Vi fick låna ett rum på Herrgården, Viggbyholms Gård. När skolan gick i likvidation 1972 förhandlades eget kontrakt med ägarna som resulterade i att kåren hyrde hela huset, och hyrde i vår tur ut två ungdomslägenheter till yngre ledare. De två träbåtarna såldes omkr -80. Ev överskott har investerats i båtar och lägermaterial.

Herrgårdens bottenvåning hade en lägenhet, seniorrum, kök, badrum toaletter och båtverkstad. En trappa upp har vi ”Röda rummet” och ”Blåa rummet” bägge används som scoutlokaler, ”Gula rummet” ledarrum och grupprum samt hallen med glasverandan. Tredje våningen, en lägenhet till, samt lägermaterialförråd och möbelförråd.

Flytt till vår nuvarande scoutlokal

Under mars månad 2001 blev kostnaderna för Herrgården för stora och kåren letade efter en ersättningslokal. Blickarna föll på Villa Californina som inte alls hade rivits och kontrakt med kommunen skrevs.

Hösten 2005 revs slutligen Villa California och kåren flyttade till sina nuvarande lokaler i Näsbyvikens Båtsällskap. Nu har vi allting samlat med båtar, scoutlokal och förråd på ett och samma ställe.

Idag

Kåren har drygt 20 båtar: 12 Optimistjollar, 3 Två kronor, 3 Askeladden, 3 kölbåtar och 2 snabbgående motorbåtar.

Vi har  fjälltält, patrulltält, storpatrulltält, 16-mans militärtält, 1 stort förrådstält, kökstält, verktyg och en mängd annan läger- och kokmateriel.

Vi är ca 150 medlemmar varav i vuxengruppen ca 20.

Vi lever på kommunala bidrag, medlemsavgifter, insamling via fikaförsäljning, stöd från företag mm.

Framtid

Kåren har ständigt behov av påfyllning i ledarledet, dels på grund av viss avgång, dels för att täcka vissa vakanser. Prata gärna med oss om att hjälpa till. Utöver rena ledartjänster på avdelning, behövs alltid folk till kringtjänster som materialvård, båtarbete och fastighetstillsyn. I takt med att föräldrar aktiverar sig, kan vi utöka vår verksamhet och anta fler barn.

Kårens arbete leds av Kårstyrelsen, som väljs av Kårstämman under våren. Kårstyrelsen träffas ca 10 ggr om året. Ledarutbildningen är fn fri likaså ledares deltagande på läger. Årligen anordnas en planeringshelg för ledarna. Allt ledararbete är ideellt, ledarna betalar medlemsavgift.

Även DU är välkommen i gruppen, ingen arbetsuppgift är för liten.