Medlemskategorier

Vi delar in våra medlemmar i fyra olika kategorier med olika medlemsavgifter:

Kategori Beskrivning
A Normal medlem. Alla som inte hör till någon av nedanstående kategorier.
B Alla barn till aktiva ledare, ett barn till aktiva funktionärer, samt utmanar- och äventyrarscouter som är aktiva som ledare i yngre avdelningar.
C Roverscouter, samt aktiva ledare och funktionärer.
D Icke aktiva stödmedlemmar.

Medlemsavgifter

Avgifterna för respektive kategori är (från och med 2018)

Kategori Avgift
A 1 000 kr per termin
B 500 kr per termin
C 150 kr per termin
D 150 kr per termin

Av avgiften går 90 kr till Scouterna och 12 kr till Roslagens Scoutdistrikt och resten till Viggbyholms Sjöscoutkår.

Kåravgiften består av flera delar samt innehåller en mekanism som ger aktiva föräldrar en rabatt på sina barns kåravgift i syftet att locka fler vuxna att engagera sig i scoutkåren.

Vår verksamhet kräver insatser från vuxna för att det skall fungera. Det gäller t ex att vi har många ledare (säkerhet vid segling), funktionärer, styrelsemedlemmar och ansvariga personer för våra båtar och utrustning.

För aktiva ledare, styrelseledamöter, båtfogde, lägeransvarig samt övriga funktionärer ges 50% rabatt på kåravgiftsdelen för ett eget barn. Terminsavgiften blir då 500 kr. Rabatt ges enbart för max ett uppdrag och för ett barn.

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift, men vi arbetar för att hålla ner denna avgift så mycket vi kan. Vi har ett finansutskott som arbetar med att få sponsorer till våra aktiviteter, samt att söka de bidrag som finns för vår typ av verksamhet.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i vårt distrikt (Roslagens scoutdistrikt) och Svenska Scoutförbundet, samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar ingår

När du är på Scouterna är du alltid försäkrad genom ditt medlemskap. Läs mer om Svenska Scoutförbundets försäkringar.