Trygga Möten

Övergrepp i olika former förekommer i vårt samhälle. Som scoutledare får du stort förtroende från scouterna – vad gör du om någon anförtror dig att något har hänt?

Vad gör du om något händer inom kåren ?  Alla ledare och funktionärer i Viggbyholms Sjöscoutkår måste göra denna kurs. När du är klar, ladda ner ditt diplom och maila till medlemsansvarig.

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå till kurssidan

Läs mer om Trygga Möten