Som scoutledare har man möjlighet att gå ett flertal olika kurser via scouternas folkhögskola. Kurser kan ges antingen fysiskt eller digitalt, och vara allt från en kväll till över en vecka. Den enda obligatoriska utbildningen är webbkursen trygga möten. Utbildningarna hittas i KURSKATALOGEN

Trygga Möten

Övergrepp i olika former förekommer i vårt samhälle. Som scoutledare får du stort förtroende från scouterna – vad gör du om någon anförtror dig att något har hänt?

Vad gör du om något händer inom kåren?  Alla ledare och funktionärer i Viggbyholms Sjöscoutkår måste göra denna kurs. När du är klar, ladda ner ditt diplom och maila till medlemsansvarig.

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Läs mer om Trygga Möten

Leda Scouting & Leda avdelning

Scoutkåren rekomenderar alla att under sitt första år gå kursen leda scouting. Du som gått leda scouting kursen, eller har varit ledare ett par år uppmuntras att gå kursen leda avdelning. Kurserna läggs upp i KURSKATALOGEN vart efter de planeras, och brukar ges ett par gånger per år.

SjöLU

Sjölu är en variant av kursen leda scouting med stort fokus på sjöscouting, sjöverksamhet och sjösäkerhet.

Gå till kurssidan