Sjöscoutläger på Brännö i Göteborgs skärgård. Fotograf: Magnus Fröderberg

Vi träffas på torsdagar

Alla möten är i Scoutlokalen på Näsbyvikens Båtsällskaps område kl 19:00 – 21:30 om inte annat är angivet.

Under seglingssäsongen börjar scouterna 17.30 och håller på till 19.30.

Tänk på att meddela eventuell frånvaro från mötena till ledarna.

Ledare på avdelningen Utmanare