Sjöscoutläger på Brännö i Göteborgs skärgård Fotograf: Magnus Fröderberg

 

Vi träffas på måndagar

Alla möten är i Scoutlokalen på Näsbyvikens Båtsällskaps område om inte annat är angivet.

Tänk på att meddela eventuell frånvaro från mötena till ledarna.

Kontakt till avdelningens ledare: vindarna.ledare@vssk.se

 

Vindarna