Våra stadgar baserar sig på Scouternas exempelstadgar och antogs 2015-03-25 av stämman.

VSSK stadgar.pdf