VSSK Säkerhetsregler

Dessa regler är beslutade på Viggbyholms sjöscoutkårs styrelsemöte 2011-04-13.

All verksamhet

 • Vid öppen eld ska det finnas två fyllda vattenhinkar eller motsvarande.
 • Öppen eld får ej lämnas utan tillsyn.
 • Fotogenlyktor, brännbara vätskor eller gasol får ej finnas i bostadstält.
 • All slags eld är förbjuden i bostadstält.
 • Bad sker endast med avdelningsledarens tillstånd.
 • Lämplig sjukvårdsutrustning ska alltid finnas. Vid aktiviteter utanför lägerområdet eller scoutstuga ska t.ex. varje patrull medföra första förband.

 

Sjöverksamhet

 • Vem som får segla (vilken båt och var) bestäms av Behörighetskrav för sjöverksamhet.
 • Alla ombordvarande ska kunna simma 200 meter.
 • Alla ska bära knäppt flytväst på brygga och i båt. Undantag bestäms av eskaderansvarig.
 • Segling skall ske inom synhåll för bryggan. Under eskader, inom synhåll från ledarbåten eller vad som bestäms av eskaderansvarig.
 • Annan verksamhet, typ bad och diskning, får ej ske vid seglingsbryggor eller i hamnområde.

 

Säkerhetsutrustning enligt nedan skall finnas i varje båt.

Båttyp Segling i  hemmaviken Eskadersegling  
Optimistjolle Öskar Öskar, förtamp,  paddel
Askelad Öskar,  förtamp, paddel Öskar,  förtamp, paddel, sjökort
Tvåkrona Paddel,  förtamp Paddel,  förtamp, sjökort
Kölbåt Öskar el  hink, paddel Öskar el  hink, paddel, förtöjningslinor, sjökort, ankare, P3-radio, förbandslåda,  brandsläckare, nödraket/bloss
Följebåt Öskar eller  hink, åror, bogserlina, Hansa-lina av flytmodell Öskar eller  hink, åror, bogserlina, förtöjningslinor, sjökort, förbandslåda, Hansalina av  flytmodell, ankare

Ansvar

 • Alla kårens aktiviteter måste ha en ansvarig ledare.
 • Kårstyrelsen är ansvarig för all verksamhet och bestämmer i början på varje termin vilka ledare som har förtroendet att leda olika slags aktiviteter.
 • Ansvarig ledare ska ha kännedom om Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler.
 • Säker scout