Våra märken

En grunduppsättning av märken för Viggbyholms sjöscoutkår följer med första gången OM du beställer skjortan genom kåren.

Andra märken får du av din ledare.

Mer än en tygbit

Märkessystemet är ett stöd för att planera och genomföra scoutprogrammet och uppmuntra den personliga utvecklingen. Efter ett genomfört projekt, en viss termin eller när scouterna har lärt sig något tillsammans fungerar ett märke eller någon annan symbol som ett minne. På det sättet är märket eller symbolen mycket mer än själva tygbiten.

Ett eget språk

Märkena är indelade i fyra kategorier: tillhörighet, deltagande, intresse, och bevis. Fråga gärna din kompis om dennes märken nästa gång ni träffas – det finns massor av roliga upplevelser och händelser bakom dem.

  • Tillhörighetsmärken visar till exempel vilken patrull, åldersgrupp, scoutkår och scoutorganisation du tillhör.
  • Deltagandemärkena är ett minne av vad scouten upplevt i patrullen under viss tid, till exempel en termin eller ett projekt.
  • Intressemärken ger scouterna möjlighet att dyka djupare i ett intresseområde. Märkena är främst tänkta för spårare, upptäckare och äventyrare.
  • Bevismärkena ger scouten tillträde till något (till exempel att använda kniv) efter att hon eller han har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt.

Märkesplacering

Nedan hittar du ett dokument, som visar hur märkena skall sättas på skjortan. Märkena placeras efter sin kategori/typ (se ovan). Du behöver därför veta vad det är för typ av märke du skall sy på.

Mer om  
Märkesplacering
.