Styrelsen

Funktionärer

Fakturaadress

Viggbyholms Sjöscoutkår

c/o Andrea Lind

Litsbyvägen 62

187 46 Täby

 

816000-5271 Ideell förening     Plusgiro  28 89 52-5     Swish  123 132 3161

Telefonnummer

Kontakta funktionärer/styrelseledamöter/ledare direkt. Vi har ingen telefon för kåren.

Kris och akuta ärenden (journummer)

Vid akuta ärenden/kris vänd dig först till styrelsen.  Vid behov kan du vända dig till Scouternas journummer. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat +46 8-568 432 22

Läs mer om krishantering – och mediehantering i kris.

Webmaster

Vindarna

Valberedning

Sjöfåglarna

Optimisterna

Ole Frantzen

Ledare
Mobil: 0709195327

Medlemsansvarig

Ledare på avdelningen Utmanare

Kassör

Kårordförande

Havsörnarna

Hajarna