Styrelsen

Funktionärer

Fakturaadress

Viggbyholms Sjöscoutkår   c/o Niklas Norrthon   Kragstalundsvägen 181   186 54 VALLENTUNA

 

816000-5271 Ideell förening     Plusgiro  28 89 52-5     Swish  123 132 3161

Telefonnummer

Kontakta funktionärer/styrelseledamöter/ledare direkt. Vi har ingen telefon för kåren.

Kris och akuta ärenden (journummer)

Vid akuta ärenden/kris vänd dig först till styrelsen/ordförande.  Vid behov kan du vända dig till Scouternas journummer. Scouterna har jourberedskap året om och journumret är ständigt bemannat +46 8-568 432 22

Läs mer om krishantering – och mediehantering i kris.

Kontakta oss gärna!

Fyll i formuläret här under med ditt namn, e-postadress och meddelande. Vi svarar så fort vi kan, oftast inom 4 dagar. Mailet går till vår medlemsansvarige/kassör Niklas Norrthon.

Webmaster

Vindarna

Valberedning

Optimisterna

Ole Frantzen

Ledare
Mobil: 0709195327

Medlemsansvarig

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Äventyrare

Kassör

Kårordförande

Havsörnarna

Hajarna

Avdelningsledare