För utlägg gäller följande:
  • Använd utläggsblanketten för att redovisa utlägget. Kvitton i original (till höger om strecket för att undvika hålslag).
  • Lämna skuggade rutor uppe till höger tomma.
  • Namn och kontonummer för utbetalning (inklusive clearingnummer) obligatoriskt.
  • Utlägget avser: T.ex. ”Hajk upptäckare”, ”Underhåll segelbåtar”, ”Renovering kök”. Detta för att kostnaden ska bokföras på rätt konto.
  • Lägg blanketten i kassörfacket i hyllan i köket i lokalen (eller skicka hem till kassören).
  • Tyvärr har vi inte möjlighet att göra överföringar via swish för närvarande.

vssk_utlaegg