På kårens årsstämma 2017 beslutades att kåren ska ha en fond för lägerbidrag. Medlemmar i kåren kan söka bidrag ur fonden för att få stöd till kostsamma aktiviteter.

Syftet med lägerbidraget är att ge ekonomisk möjlighet till fler att delta på scoutaktiviteter och ge vid sidan av ordinarie veckomöten.

För att söka bidrag ur fonden skickar man en ansökan via epost till kårstyrelsen.

Ansökan ska innehålla:

  • Namn på sökande och vilken avdelning man hör till
  • Vilken aktivitet bidraget söks för
  • Beräknad totalkostnad för aktiviteten.
  • En motivering varför bidraget söks.

Ansökan ska lämnas in i god tid före aktiviteten.

Bidrag lämnas normalt med högst 25 % av totalkostnaden, men kan i undantagsfall uppgå till 75 %.

Läs fullständiga regler för lägerbidrag här.

[personlista avdelning=”medlemsansvarig”]