Här kan du som är medlem redigera dina medlemsuppgifter, du som är ledare kan redigera din avdelning eller kår och medlemmarna i dessa och du som har en roll i styrelsen i en kår eller distrikt har tillgång till flera olika verktyg.

Till Scoutnet >>

Se http://www.scoutservice.se/administrera/scoutnet/ för guider och mera information.

Det finns nu också ett nytt sätt att få hjälp med Scoutnet då vi har startat en användarweb: http://scoutnet.scout.se >>

Den ersätter den tidigare pdf-manualen som har varit svår att hålla uppdaterad. Allt innehåll i manualen finns på användarwebben tillsammans med en del nytt material.

Användarforum getsatisfaction.com/scoutnet >>