Registerutdrag

Begäran om registerutdrag från nya ledare och vuxna i Viggbyholms Sjöscoutkår

Viggbyholms Sjöscoutkår arbetar aktivt för att scouter, ledare, funktionärer och föräldrar ska vara trygga med kårens verksamhet. Målsättningen är att ingen ska utsättas för övergrepp, mobbing våld eller kränkningar av något slag när man deltar i någon av kårens aktiviteter. Detta finns är uttalat och finns beskrivet på kårens webbplats. Det är även i linje med scouternas filosofi som kan sammanfattas i scoutlagens sju punkter som återfinns både på kårens och på scouternas webbplatser.

Läs mer >>