VSSK och Corona

12 mars, 2020 av Sven Bergland

Från och med nu håller vi informationen uppdaterad på vår webb. Inlagd information gäller, tills ny information publiceras.

Uppdatering 2/4; – ändrad information – All scoutverksamhet skall bedrivas utomhus eller digitalt, se nedan.
 Detta är VSSKs förhållning och givetvis är det vårdnadshavare, som har ansvaret för sina barn/ungdomar och bestämmer hur de deltar i vår verksamhet.

 

 • Ändringar i verksamheten just nu;
  • All scoutverksamhet skall bedrivas utomhus på rekommendation av Scouternas riksorganisation. VSSKs möten äger rum utomhus eller digitalt.
  • Varje avdelning håller sina scouter informerade om ifall de kör sina möten eller ställer in eller genomför dem på andra sätt (t ex via web/telefon).
  • Vårlägret ställs in – se mer info >>
  • Kårsimmen 24 april – vi kommer att ta ställning till den när det närmar sig

Med anledning av spridning av Coronaviruset har kåren följande förhållningsregler:

 

I dagsläget finns ingen generell rekommendation från Folkhälsomyndigheten eller Scouterna centralt att ställa in föreningsmöten, och kåren har inte pausat scoutverksamheten.

Att kunna genomföra vår verksamhet på ett säkert sätt är däremot alltid vår första prioritet. Det gör att enskilda avdelningar kan komma att ställa in möten, exempelvis om ledarantalet blir lågt. Detta kan i värsta fall ske med kort varsel, och vi ber er alla att ha överseende med det.

 

 • Om man uppvisar tecken på infektion i luftvägarna är det inte tillåtet att komma på scoutmöte!
 • Om man är i karantän (exempelvis efter resa) är det inte tillåtet att komma på scoutmöte!
 • Tvätta händerna noggrant innan du åker till ditt scoutmöte.
Ledarna har fått instruktioner kring att starta mötet med hygienrutin och ordentligt med material för att kunna hålla hygien finns på plats.

 

Meddela som vanligt era ledare om ni inte kommer till mötena.

 

Hör av er om ni har några frågor!
MVH Styrelsen genom kårordförande Lina Ottosson