Kårstyrelsen sköter den löpande verksamheten under året. Styrelsens sammansättning beslutas på årsstämman som brukar hållas tidigt på våren.

Styrelsen brukar bestå av både scouter från utmanar- och roveravdelningarna och föräldrar. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem personer. Kårordföranden och kassören ska vara myndiga.

[personlista avdelning=”kar-styrelse”]

Revisor

Revisorn granskar styrelsens arbete och årsredovisningen.

[personlista avdelning=”revisor”]