Det är viktigt att vi vet om scouten behöver särskild hjälp eller har särskilda behov avseende t ex mat. Informera därför avdelningsledare om detta.

Detta är information, som vi inte lagrar i något register (av sekretess- och lagskäl). Du kommer därför att få skicka in detta hälsokort många gånger i samband med längre hajker. Behoven kan ju dessutom förändras över tiden, varför vi samlar in detta på nytt löpande. Du behöver bara skicka in hälsokort, när det anges i anmälan. Oftast är det vid aktiviteter där vi övernattar.

Informationen delas bara med de som behöver det för att ge scouten en säker och trygg vistelse.