Säkerhet, (båt)behörighet, märken och program

Från spårare till utmanare, via upptäckare och äventyrare

Ett fritt ramverk för vår verksamhet

En grund för avdelningarnas program

Tillsammans med scoutmetoden

 

Avdelningsprogram  skall reflektera scoutmetodens 7 områden
Färdigheter Säkerhet Kommentar Lägg  till
Spårare 1 Tändsticksbevis Sjukvård
Hemhjälpsmärke
Simmärke x
Knopmärke
Spårare 2 Symärke
Sjömärke x Väjningsregler
Optimistmärke
Upptäckare 1 Knivbevis x Sjukvård
Matlagning x
Upptäckare 2 Yxbevis x
Eldning 1 x
Jollecertifikat x
Äventyrare Eldning  2, 3
Hjärt och  lungräddning
Eskadercertifikat X Förarintyg
Utmanare Kölbåtcertifikat X
Dag och  natt certifikat X Skepparexamen
Ledare Följebåt X

 

Spårare/minior upplägg