Komihåglista för avdelningsledare

 

September

 • Planera Terminsprogram och publicera på webben
 • Skicka in lista på avdelningens medlemmar och ledare till medlemsregistreraren
 • Publicera program och ledares kontaktuppgifter på webben

Oktober

 • Dela in avdelningen i patruller och meddela medlemsregistreraren (ej spårare)
 • Hålla årsmöten och skicka in protokoll (del av bidragsrutin)

December

 • Skicka in närvarokort

Januari

 • Planera Terminsprogram och publicera på webben

Juni

 • Skicka in närvarokort

 

Övrigt

 • Vara kårens ansikte mot avdelningens föräldrar
 • Bekanta sig med gällande säkerhetsregler
 • Ansvara för att verksamheten sker på ett tryggt och säkert sätt
 • Ställa in möte eller segling om tillräckligt antal ledare inte kan säkras
 • Utse en ansvarig ledare vid egen frånvaro
 • Föra närvaro
 • Meddela om scouter slutar eller börjar till medlemsansvarig
 • Rekrytera scouter och ledare vid behov
 • Bevaka avdelningens budget
 • Utse båtansvarig ledare
 • Delegera till ledarkollegor