Vår organisation

Viggbyholms Sjöscoutkår är ansluten till Scouterna och Roslagens Scoutdistrikt. Vidare är vi medlemmar i Stockholms Scoutskeppslag som är en sammanslutning av sjöscoutkårer och scoutdistrikt i Stockholmsområdet.

Viggbyholms högsta beslutande organ är kårstämman.

För den löpande verksamheten mellan stämmorna ansvarar kårstyrelsen.

Kårens verksamhet bedrivs till största delen inom våra avdelningar:

 • Spårare, årskurs 2 – 3.
  • Vindarna
  • Optimisterna
 • Upptäckare, årskurs 4 – 5.
  • Havsörnen
  • Hajarna
 • Äventyrare, årskurs 6 – 8.
  • Sjöfåglarna
  • Sjöfararna
 • Utmanare, årskurs 9 – gymnasiet årskurs 2
  • Q8
 • Rover, gymnasiet årskurs 3 och äldre

All verksamhet i kåren bedrivs på ideell basis utan vinstintresse, och utan ersättning till styrelse, ledare och funktionärer.