Vanliga frågor och svar

När kan mitt barn börja?

Spåraravdelningen är öppen för barn från höstterminen det år de fyller 8 år. Intresserade barn kan anmälas till kåren tidigast de år de fyller 6 år.

Får alla som vill vara med?

Kårens absoluta ambition är alla intresserade ungdomar skall få chans att bli scouter. Vi klarar det inte alltid och det beror oftast på att vi inte lyckats lösa ledarfrågan. Barn som har föräldrar som engagerar sig och blir aktiva i verksamheten är garanterade plats.

Vad kan jag som förälder bidra med?

Det första är naturligtvis att se till så att barnet får möjlighet att vara med på både avdelningsmöten och hajker.  Är du ändå där och hämtar och lämnar kan det säkert behövas hjälp under några avdelningsmöten. Alla läger och hajker kräver insatser när det gäller transport, matlagning och aktiviteter. Kåren har dessutom ett antal båtar som måste underhållas och som skall i och ur sjön varje år. De flesta av oss som är ledare idag är de därför att vi har barn med i verksamheten.

Jag vill bli aktivt förälder men kan inget om scouting?

Viljan är det väsentligaste. Tag med den så ser vi till så att du får börja som ledare tillsammans med en eller fler erfarna. Dessutom erbjuder vi dig att gå flera olika kurser som gör att du snabbt blir flygfärdig. Nedan ser du de olika avdelningarna och vad som krävs av en ledare. Tilläggas skall att många av oss som är ledare idag har börjat som miniorscoutledare och sedan vuxit med scouterna och uppgiften.

 

Spårarledare: Allmänbildad, har tålamod med barn i ålder 8-9 år, pysslig, och själv nyfiken på natur och djur. Sjövana är en fördel men inget krav.
Upptäckarledare: Som ovan men i åldrarna 10-11 år. Man lär dem hantera kniv, seglingarna blir fler och hajkerna också. Gärna sjövan.
Äventyrsledare: Åldrarna 12-14 samt även en bra organisatör då scouterna ofta jobbar självständigt. Mer seglingskunskaper och fler helger med scouterna.
Utmanarledare: Seniorerna är oftast ”självgående” ungdomar i åldrarna 15-18 med behov av vuxensupport. Gärna riktig sjökunnig för tonåringarna att se upp till. Gärna egen båt som ”Eskaderledare”.

 

När får jag veta om mitt barn kommit med?

Ambitionen är som sagt att alla som vill skall få plats. Verksamheten startar upp i slutet av augusti och det normala är att nya scouter börja då. Inbjudan skickas i början på juni månad som vi önskar svar på senast den 30 juni. Finns det plats och möjlighet tar vi även in scouter senare under året. Det enda undantaget är under seglingsperioden då vi ej tar in nya.

När har ni socutmöten?

Scouter har möte på någon av dessa tider, måndag – torsdag 18.30 till 20.00, beroende på vilken avdelning de tillhör. Avdelningarna träffas en gång per vecka. Därutöver bör familjen vara beredd på en och annan heldag och några hajker/läger per år. Veckomötena är ofta något längre under seglingsperioden.

Från när måste mitt barn bära scoutskjorta?

Scoutskjorta är det klädesplagg vi alla använder under alla våra aktiviteter. För spårare är scoutskjorta frivilligt under första hösten.

Hur beställer jag scoutskjorta och märken?

Scoutskjorta beställs via vår ansvarige för scoutprylar. Det går även att beställa T-shirts och andra profilkläder.

Märken delas ut på läger och vid ceremonier. Saknar du något märke, kontakta din avdelningsledare.

När blir det segling?

Segling sker på de sista mötena på våren, på sommarlägret samt i början av höstterminen. Seglingen anpassas efter barnens ålder och mognad. 1:a års miniorer seglar först på vårterminen. Barnen får segla först efter uppvisad 200 m simkunnighet. Flytväst är obligatorisk vid segling liksom föräldranärvaro för de yngre vid sjösättning, riggning och upptagning.

Hur duktig seglare blir mitt barn?

Vi är en sjöscoutkår vilket innebär att segling bara är en av alla aktiviteter vi håller på med. Är målsättning att på kort tid bli en duktig seglare är en seglarskola ett bättre alternativ.

 

För kontakt och frågor angående medlemsskap, som inte besvaras ovan, kontakta vår medlems- och köansvarige

Niklas Northon

Niklas Norrthon

E-post: vsskscout@hotmail.com
Mobil:
0739-885576

Kassör, Ledare, Medlemsregistrerare