Medlemsavgift

Medlemsavgift i VSSK fr.o.m höstterminen 2012

 

  • Avdelningsavgift per termin för scouter är 1000 kr.
  • Avgift per termin för ledare och funktionärer 150 kr
  • Avgift per termin för stödjande medlemmar 150 kr

Kåravgiften består av flera delar samt innehåller en mekanism som ger aktiva föräldrar en rabatt på sina barns kåravgift i syftet att locka fler vuxna att engagera sig i scoutkåren.

Vår verksamhet kräver insatser från vuxna för att det skall fungera. Det gäller t ex att vi har många ledare (säkerhet vid segling), funktionärer, styrelsemedlemmar och ansvariga personer för våra båtar och utrustning. Dessutom vill vi att våra scouter skall få bra mat när vi är på läger – och det krävs ett köksteam för detta. Vi har mycket roligt – och alla vuxna kan vara med på något sätt!

 

För aktiva ledare, styrelseledamöter, båtfogde, lägeransvarig samt övriga funktionärer ges 50% rabatt på kåravgiftsdelen för ett eget barn. Terminsavgiften blir då 500 kr. Rabatt ges enbart för max ett uppdrag och för ett barn.

 

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift, men vi arbetar för att hålla ner denna avgift så mycket vi kan. Vi har ett finansutskott som arbetar med att få sponsorer till våra aktiviteter, samt att söka de bidrag som finns för vår typ av verksamhet.

 

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i vårt distrikt (Roslagens scoutdistrikt) och Svenska Scoutförbundet, samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

 

Försäkringar ingår

När du är på Scouterna är du alltid försäkrad genom ditt medlemskap. Läs mer om Svenska Scoutförbundets försäkringar.