Finansiering och medlemsavgift

Kostnader och finansiering

Scoutkårens största kostnader är hyra av scoutlokalen och båtplatserna, att underhålla våra båtar och övrig utrustning samt att spara pengar för att kunna köpa nya båtar och utrustning vid behov.

För att ha råd att betala hyra och underhåll med mera måste vi få in pengar. Vi har tre primära intäktskällor: Medlemsavgifter, Bidrag från Täby kommun och staten samt försäljningsaktiviteter så som korvförsäljning i samband med NBS sjö- och torrsättning.

Medlemskategorier

Vi delar in våra medlemmar i fyra olika katergorier med olika medlemsavgifter:

Kategori Beskrivning
A Normal medlem. Alla som inte hör till någon av nedanstående kategorier.
B Alla barn till aktiva ledare, ett barn till aktiva funktionärer, samt utmanar- och äventyrarscouter som är aktiva som ledare i yngre avdelningar.
C Roverscouter, samt aktiva ledare och funktionärer.
D Icke aktiva stödmedlemmar.

Medlemsavgifter

Avgifterna för respektive kategori är (från och med 2018)

Kategori Avgift
A 1 000 kr per termin
B 500 kr per termin
C 150 kr per termin
D 150 kr per termin

Av avgiften går 90 kr till Scouterna och 12 kr till Roslagens Scoutdistrikt och resten till Viggbyholms Sjöscoutkår.