Motionera till Kårstämman

Alla medlemmar – vuxna, ungdomar och barn – kan vara med och påverka!

 

Motioner till Kårstämman skall vara inne senast en vecka före stämman, som är den 21 mars, dvs senast den 14 mars.

 

Tips på hur du skriver en motion >>