Ekonomiskt bidrag

Det finns möjlighet att få hjälp med kostnader för scoutaktiviteter.

 

Syftet med Scouternas stödfond är att genom ekonomiska eller materiella bidrag bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor eller liknande kostnader. Scouternas stödfond avser att i första hand stötta medlemmar mellan 8-25 år. Läs mer och ansök >>

 

Du har även möjlighet att söka bidrag till aktiviteter via vår egen kår.
Läs mer och ansök >>