Anmälan ishajk 2017

Anmälan Ishajk - 2017

  • En anmälan per deltagare. Skall förälder följa med, så gör separat komplett anmälan inklusive kontaktperson och hälso- informationskort.
    Du behöver bara skicka in hälsokort om scouten har särskilda behov, är allergisk, behöver specialkost eller hjälp med medicinering. Om du inte skickar in hälsokort så betyder det att scouten inte har behov enligt ovan. Länk till hälsokort kommer i bekräftelsen.
    Vi (ledarna) behöver alltid kunna nå någon i familjen eller av er utsedde person om något händer. Det räcker inte att ni meddelar ert barn. På hajker och läger önskar vi att barnen INTE har med mobiler. De får alltid låna av ledare vid behov. Behöver ni nå barnet kan ni kontakta avdelningsledare.