Hälsokort

Det är viktigt att vi vet om scouten behöver särskild hjälp eller har särskilda behov avseende t ex mat. Informera därför avdelningsledare om detta.

 

Detta är information, som vi inte lagrar i något register (av sekretess- och lagskäl). Du kommer därför att få skicka in detta hälsokort många gånger i samband med längre hajker. Behoven kan ju dessutom förändras över tiden, varför vi samlar in detta på nytt löpande. Du behöver bara skicka in hälsokort, när det anges i anmälan. Oftast är det vid aktiviteter där vi övernattar.

 

Informationen delas bara med de som behöver det för att ge scouten en säker och trygg vistelse.

 

Du kan ladda ner hälsokortet nedan. Om du har frågor om detta, kontakta din avdelningsledare. Vid anmälningstillfället anges till vem hälsokort skall skickas.