Lägerbrev Kårhajk

Hej alla glada scouter! Snart är det dags för kårlägret på Vässarö och här kommer viktig information till alla deltagare. Vi blir totalt 52 deltagare från VSSK på kårlägret, 41 scouter och 11 ledare/funktionärer. Var och när möts vi? Just Läs mer »

Kallelse kårstämma 2017

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också behandla Läs mer »

Sommarläger 2017

Nästa vår/sommar kommer du kunna åka på två läger med Viggbyholms sjöscoutkår. Ett kårläger på Vässarö i slutet på maj under Kristihimmelsfärdshelgen, och ett jättestort och spännande Jamboree17 i Skåne i augusti. Jamboree17 är ett nationellt läger dit alla scouter Läs mer »

Kallelse till extra kårstämma 2016

På ordinarie stämma saknades underlag för att besluta om förra årets resultat. Detta är nu åtgärdat och styrelsen kallar härmed till extra kårstämma. Vi kommer också behandla motioner från medlemmar om det inkommit några. I scouterna har alla medlemmar rösträtt Läs mer »

Skriv en motion till kårstämman

Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet. Mer om hur man skriver en motion finns här Kårstyrelsen  

Kallelse till kårstämma 2016

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också behandla Läs mer »

Begäran om registerutdrag

Begäran om registerutdrag från nya ledare och vuxna i Viggbyholms Sjöscoutkår Viggbyholms Sjöscoutkår arbetar aktivt för att scouter, ledare, funktionärer och föräldrar ska vara trygga med kårens verksamhet. Målsättningen är att ingen ska utsättas för övergrepp, mobbing våld eller kränkningar Läs mer »

Förarbevis och Kustskepparexamen

Våra Äventyrare och Utmanare har under våren genomgått utbildning för Förarbevis och Kustskepparexamen. De scouter som ville avlade prov för Förarbevis på Vässarö under en hajk i mars.   Stort grattis till alla och stort tack till ledare/funktionärer, som gjorde Läs mer »

Protokoll från kårstämma 2015

Tack alla som deltog på kårstämman 2015. Vi var 10 medlemmar och 3 gäster. En förändringen i styrelsen är att vi har en ny kassör som heter Christian Blomquist som ersätter Ann-Charlott Zingmark. Posten som vice kårordförande är för närvarande vakant. Läs mer »

Kallelse till kårstämma

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också ta Läs mer »