Kallelse till kårstämma

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också ta beslut om nya stadgar och behandla motioner som kommit in från medlemmar eller styrelsen. Vidare planerar vi informera om årets sommarläger.

När: onsdagen 25:e mars 2015 klockan 19:00

Var: Scoutlokalen, Näsbyviken

Vem: Alla medlemmar i Viggbyholms sjöscoutkår. Inbjudna att närvara är även medlemmars målsmän.

Motioner: Eventuella motioner skall skickas till styrelsen senast 18:e mars

 1. Val av mötesordförande
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
 7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om stadgeändring
 9. Behandling av motioner till kårstämman
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 11. Val av kårordförande och vice kårordförande
 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 16. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

Bilagor:

Väl mött

Styrelsen

Det här inlägget postades i Information från Styrelsen av Bobbo. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>