Kallelse till kårstämma 2016

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också behandla motioner från medlemmar om det inkommit några. Vidare planerar vi informera om årets sommarläger.

När: torsdagen 17:e mars 2016 klockan 19:00

Var: Scoutlokalen, Näsbyviken

Vem: Alla medlemmar i Viggbyholms sjöscoutkår. Inbjudna att närvara är även medlemmars målsmän.

Motioner: Eventuella motioner skall skickas till styrelsen senast 10:e mars

 1. Val av mötesordförande
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 5. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 6. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsår
 7. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Behandling av motioner till kårstämman
 9. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
 10. Val av kårordförande och vice kårordförande
 11. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Val av valberedning
 14. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 15. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

Bilagor:

Väl mött

Styrelsen

Det här inlägget postades i Information från Styrelsen av Bobbo. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>