Ansök om medlemskap

Gå med i kåren

Om du vill gå med i kåren fyller du i detta formulär:

Ansökan om att gå med i Viggbyholms Sjöscoutkår

Vad händer sedan

Efter att ansökan är ifylld går ett mail i väg till kårens medlemsregistrerare, som för in uppgifterna i Scouternas register, och du blir placerad i vår väntelista för att gå med i kåren. I samband med att uppgifterna förs in kommer du också få en bekräftelse via e-post att din ansökan är mottagen.

Väntelista

Scoutkåren har en kölista för blivande medlemmar. Barn kan placeras i kön från det år de fyller 6. Man står kvar i väntelistan tills man blir antagen som medlem, begär utträde, eller inte svarar på ett erbjudande om att gå med i kåren.

Antagning

Antagning av nya scouter sker primärt inför höstterminen, och brukar starta på våren och hålla på tills avdelningarna är fulltaliga eller det inte finns fler personer i kön.

Normalt tar vi varje höst runt in 24 stycken 8-åringar fördelade på två avdelningar, dessutom fyller vi på med äldre barn i de avdelningar där någon slutat.

Turordning

 

För det mesta har vi fler personer i vår väntelista än vad vi kan ta in. Vi antar nya medlemmar utifrån kötid, men vi gör avsteg för att det ska vara ungefär lika många pojkar och flickor i våra avdelningar. Dessutom kan man få förtur om man har ett syskon i kåren eller en förälder kan ställa upp som ledare eller annan funktionär, se nedan.

Erbjudande om att bli bli antagen i kåren skickas ut via e-post, så det är viktigt att du lämnar en korrekt e-postadress när du fyller i anmälan. När du får ett erbjudande att gå med i kåren är det viktigt att du svarar så snabbt som möjligt. Har man inte möjlighet att gå med kan man tacka nej, och behålla sin plats i kön till nästa tillfälle vi tar in nya scouter.

Väntar du för länge med att svara går frågan vidare till nästa person på väntelistan, och du kommer att strykas från väntelistan.

Om du inte blir antagen

Om du inte blir antagen så står du kvar i väntelistan till nästa tillfälle vi tar in nya scouter. För det mesta har vi inte plats för alla som vill börja som 8-åringar, men vi tar även in äldre scouter när det blir plats.

Hjälpa till

Kåren bedriver all sin verksamhet ideellt på frivillig basis. Det innebär att vi är beroende av föräldrar, äldre scouter och andra vuxna för att det ska fungera. Varje år är vi beroende av nya ledare för de yngsta avdelningarna, men vi har också många andra funktionärer i kåren: Till exempel ansvariga för olika båttyper, ett köksteam, materialansvarig, lokalansvarig med mera.

Om du som anmäler ett barn till vår kåren också kan tänka dig att arbeta ideellt för oss så kryssar du i rutan hjälpa till i anmälningsformuläret. Det är också bra om du i meddelandefältet skriver vad du kan (eller inte kan) tänka dig att hjälpa till med.

I rekryteringsprocessen ger vi förtur till de som kan hjälpa till med något som vi har behov av, både ledare och andra funktioner.

Syskon

Vi brukar ge förtur till barn som redan har ett syskon i kåren, men för att det inte ska missas är det bra att skriva vem som scouten är syskon till i meddelandefältet.

Ändring av uppgifter

Om du flyttar, eller byter e-postadress eller telefonnummer medan du står i vår väntelista så är det viktigt att du meddelar vår medlemsansvarige detta så att vi vet hur vi ska kontakta dig i samband med rekrytering av nya scouter till kåren.

Frågor

Om du har frågor om kåren eller medlemskap eller väntelistan, kontakta gärna vår medlemsansvarige.

A15A536B-98A9-436B-8073-A50B328AA5F2

Niklas Norrthon

Kassör Medlemsansvarig
E-post: niklas.norrthon@esri.se
Mobil:
0739-885576

Ledare i Sjöfåglarna, sköter kårens finanser och registrerar nya medlemmar