Trygg i vår kår – Trygga möten

Scouterna ska vara en rörelse fri från övergrepp. Ledare ska agera om övergrepp ändå inträffar.

Begreppet övergrepp skall tolkas vitt – att retas, små fula kommentarer, att kränka någon, få någon att känna sig utanför, fysiskt eller psykiskt våld… INGET är tillåtet.

Som scout eller ledare/funktionär/förälder – skall du känna att scouterna är ett tryggt ställe att vara på !

Alla ledare och funktionärer i Viggbyholms Sjöscouter har eller genomgår nu kurser i Trygga möten för att ”certifiera oss”. Det är webkurser (alla som vill kan göra den – dvs du som förälder/du kan sprida webkursen till din idrottsförening etc) och obligatoriska workshops/utbildningar.

För att uppnå målet är det viktigt att arbetet med Trygga Möten ständigt hålls levande i det dagliga arbetet, lokalt och centralt. Som stöd finns utbildning och material för ledare, kårer och förbund.

Trygga Möten-kurserna är framtagna med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer på scouternas websida >>

Du kan själv göra webkursen – sprid den till alla vänner/föreningar – det är gratis >>

 

Bobbo – ledaransvarig

Bobbo

Bobbo