Nyckel

För att få en nyckel till vår kårlokal och boden, behöver du sätta in en deposition på 500 kr på kårens plusgirokonto 28 89 52-5

 

Kontakta sedan vår nyckelansvarige och bestäm hur du skall få nycklen.

Henrik Cronier, henrik@cronier.se, 0704130349