Program- och märkesguide

Säkerhet, (båt)behörighet, märken och program

Från spårare till utmanare, via upptäckare och äventyrare

Ett fritt ramverk för vår verksamhet

En grund för avdelningarnas program

Tillsammans med scoutmetoden

 

Avdelningsprogram  skall reflektera scoutmetodens 7 områden
Färdigheter Säkerhet Kommentar Lägg  till
Spårare 1 Tändsticksbevis Sjukvård
Hemhjälpsmärke
Simmärke x
Knopmärke
Spårare 2 Symärke
Sjömärke x Väjningsregler
Optimistmärke
Upptäckare 1 Knivbevis x Sjukvård
Matlagning x
Upptäckare 2 Yxbevis x
Eldning 1 x
Jollecertifikat x
Äventyrare Eldning  2, 3
Hjärt och  lungräddning
Eskadercertifikat X Förarintyg
Utmanare Kölbåtcertifikat X
Dag och  natt certifikat X Skepparexamen
Ledare Följebåt X

 

Spårare/minior upplägg