De 10 sjövettsreglerna

De 10 sjövettsreglerna

1. Se till att båten är sjöduglig och att god ordning  råder ombord.
2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom  ihåg – flytväst åt envar ombord. Och den ska vara på!
3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad  för!
4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga  färdvägen. Om du ändrar ditt färdmål – meddela hem!
5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller  på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop.
6. Överlasta inte båten och sitt i båten!
7. Håll alltid god utkik! Var försiktig med farten!
8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga – stanna  hemma. är du redan till sjöss – sök lä i närmaste hamn!
9. Om båten kantrar men flyter – stanna kvar vid den! Du  är säkrare där än om du simmar mot land.
10. Skräpa inte ner – varken på land eller i vattnet. Tag  med skräpet hem eller lämna det vid uppsamlingsplats.