Behörighetskrav

Utkast till Behörighetskrav

för sjöverksamhet i Viggyholms Sjöscoutkårs regi antagna av styrelsen
2012-x-x (dessa märken är säkerhetsmärken).

Lägsta behörighetskrav för sjöverksamhet

Behörighetskrav för sjöverksamhet i Viggbyholms Sjöscoutkårs regi.

Skeppare optimistjolle

Scout som kan de enklaste
väjningsreglerna

Skeppare askelad/tvåkrona i
hemmaviken

Jollecertifikat

Skeppare askelad/tvåkrona på
eskader, dager och god sikt

Eskadercertifikat

Skeppare kölbåt på eskader, dager
och god sikt

Kölbåtscertifikat

Skeppare kölbåt för övrigt

Dag-och-natt-certifikat

Skeppare följebåt

Följebåtscertifikat

Ansvara vid segling i hemmaviken

Godkänd av kårstyrelsen

Ansvara för eskader

Godkänd av kårstyrelsen

Vid segling med spårarscouter ska en seglingskunnig vuxen eller senior/utmanare finnas i varje båt, utom optimistjolle.

Samtliga ska kunna simma 200 meter och bära flytväst. Kåren kan medge enstaka undantag om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas

Allmänt om proven

Vid samtliga punkter för sjöscoutcertifikaten gäller att de praktiska proven (Du visar…) har genomförts för person utsedd av styrelsen.

Sjöbehörighet Tidigast Kommentar Utfärdare
Optimist Minior Väjningsregler Seglingsledare
Jollecert Junior Hemmahamn/Stora  Värtan Seglingsledare
Escadercert Patrull Eskader/Förarintyg Seglingsledare
Kölbåtcert Senior Seglingsledare
Dag och  natt cert Senior Kustskepparintyg Seglingsledare
Följebåt Patrull Seglingsledare
Seglingsledare Följebåt  + båttyp Eskaderchef
Eskaderchef Erfaren  seglingsledare Styrelse

Om du har förarintyg eller högre, behöver du inte redovisa uppgifterna märkta (F).

Optimistmärket  Optimismärket

Teori

Praktik

 • Kunna simma 200 m.
 • Du lär dig se till att din flytväst passar din vikt och att den sitter ordentligt.
 • Du visar att du kan kliva i och ur en optimistjolle.
 • Du visar att du kan återställa en optimistjolle efter segling.

 

Jollecertifikatet  Jollecertifikat

För att vara rorsman för askelad/tvåkrona i hemmaviken

 • Du redogör för kårens Säkerhetsregler för hemmaviken.
 • Du visar att du kan simma 200 meter.
 • Du visar att du kan hantera din flytväst i vatten.
 • Du redogör för väjningsreglerna till sjöss.
 • Du lär dig de viktigaste sjötermerna.
 • Du redogör för De 10 sjövettsreglerna (F)
 • Du visar att du kan de vanligaste nödsignalerna. (F)
 • Du visar att du kan använda ett knap.
 • Du visar att du kan förtöja en båt.
 • Du visar att du kan kliva i och ur en mindre båt.
 • Du visar att du kan sätta skota och bärga segel på en Tvåkrona.
 • Du visar att du känner till de olika seglingssätten (kryss, halvvind, slör, läns)
 • Du visar att du kan återställa materielen efter avslutad seglats.
 • Du uppträder sjömansmässigt, så att du inte får märket bortsprättat.

Eskadercertifikatet  Eskadercertifikat

För att vara befälhavare på tvåkrona under eskadersegling, dager och god sikt

 • Du innehar Jollecertifikatet.
 • Du redogör för kårens Säkerhetsregler för eskadersegling.
 • Du visar att du förstår innebörden av sjövägsreglerna
 • Du redogör för hur man uppträder vid nödsituationer till sjöss.
 • Du redogör för kårens rutiner vid bogsering och ankring av jollar.
 • Du visar att du kan orientera dig med hjälp av sjökort.
 • Du visar att du kan reva segel.
 • Du visar hur man uppträder vid man överbord.
 • Du deltar i en kapsejsningsövning.
 • Du visar att du kan återställa materielen efter avslutad seglats.

Kölbåtscertifikatet  Kölbåtsmärke

För att vara befälhavare på kölbåt under eskadersegling, dager och god sikt

 • Du innehar Jollecertifikat.
 • Du redogör för och visar att du kan använda båtens säkerhetsutrustning
 • Du visar att du kan hantera de olika seglen och reva.
 • Du lär dig köra och sköta inom- eller utombordsmotorn.
 • Du visar att du tillfredsställande kan manövrera kölbåtar samt förtöja och ankra.
 • Du visar hur man uppträder vid man överbord.
 • Du visar att du kan navigera inomskärs i farled och oprickade vatten.
 • Du visar att du kan återställa materielen efter avslutad seglats.
 • Du visar att du kan hålla ordning ombord.

Dag- och nattcertifikatet  Dag och natt certifikat

För att segla kölbåt på egen hand, i mörker och i nedsatt sikt

 • Du innehar Kölbåtscertifikatet.
 • Du redogör för kårens säkerhetsregler.
 • Du visar att du förstår innebörden av de vanligaste signalfigurerna och fartygsljusen. (F)
 • Du lär dig förstå innebörden av sjörapporter.
 • Du lär dig manöversignalerna till sjöss.
 • Du lär dig fyrkaraktärerna och visar att du kan segla efter fyrar.
 • Du visar att du kan använda kompass till sjöss.
 • Du visar att du kan återställa materielen efter avslutad seglats.
 • Du visar att du kan hålla ordning i kårens båtförvaringsutrymmen.

Följebåtscertifikatet  Följebåtsmärke

För att vara skeppare för följebåt

 • Du innehar Jollecertifikatet.
 • Du redogör för kårens säkerhetsregler.
 • Du redogör för hur man uppträder vid kullseglingar och nödsituationer till sjöss.
 • Du visar att du förstår innebörden av sjövägsreglernas styrnings- och seglingsregler. (F)
 • Du diskuterar vad som bör ingå i en lämplig eskaderutrustning.
 • Du redogör för hur kårens vanligaste båtskador och förluster uppkommer och hur de kan undvikas.
 • Du redogör för och visar att du kan använda båtens säkerhetsutrustning.
 • Du visar att du kan orientera dig med hjälp av sjökort.
 • Du lär dig köra och sköta motorn.
 • Du visar att du tillfredsställande kan manövrera båten.
 • Du visar hur man uppträder vid man överbord.
 • Du visar att du kan återställa materielen efter avslutad seglats.
 • Du visar att du kan hålla ordning i kårens båtförvaringsutrymmen.