Bekräftelse

Tack för din anmälan!

 

Du får nu nu e-mail med bekräftelse och detaljer. Om du inte får e-post, kontrollera ditt spam/skräppost filter. Hittar du inte e-post, anmäl igen. Din anmälan räknas bara en gång.

 

Nu behöver du betala anmälningsavgiften. Anmälan utan betalning är inte giltig.

 

När:  5-12 augusti 2017
Var:  Jamboree17 kommer vara på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Vi åker troligen tåg dit. Mer detaljer kring resa etc kommer senare.

 

 

Betala anmälningsavgift snarast:  Anmälningsavgiften är 500 kronor och betalas till kårens plusgiro 28 89 52-5 eller Swish 123 132 3161. Ange Jamboree17 samt namn på deltagare på betalningen. Anmälan utan betalning är inte giltig. Efteranmälan är möjligt till och med 30 mars, med högre avgift.

 

Kostnad: Deltagare och vuxna som är med hela veckan, 5-12 augusti, betalar 4000 kronor, dvs resan plus deltagaravgiften på 3 295 kronor. Ledare betalar 2000 kronor.
Funktionärer, som är med 2-14 augusti, betalar 1 595 kronor plus resa

 

Avanmälan: Deltagare kan avanmälas utan kostnad innan 31/1. Deltagare kan avanmälas utan angivande av skäl till och med 30/4. Deltagaravgiften återbetalas då, med ett avdrag för en administrativ avgift om 500 kronor. Efter 30/4 kan avanmälan endast ske på grund av sjukdom, nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, eller på grund av andra synnerliga skäl som godkänns av jamboreeledningen.

 

Läs mer om Jamboree i lägerbrev 0 >>

 

Besök gärna lägrets fina websida  Jamboree17 >>

 

Frågor: Kontakta kårens lägerledning på jamboree17@olofzon.se