Bekräftelse av anmälan sommarläger

 bild-2.jpg

Tack för din anmälan!

Nedan angiven information skickas även i ett bekräftelsemail till den adress du angivit. Om du inte får en bekräftelse, vänligen anmäl igen, då du isåfall sannolikt angivit fel mailadress.

Nu måste du göra följande

Avgiften är 950 kr för Spårare och 1,900 kr för övriga scouter. Betala in på kårens Plusgiro 28 89 52-5 senast den 15 juni. Märk inbetalningen med Vässarö 2015 och scoutens namn.  Din anmälan på webben är bindande, men ej fullständig innan du betalat.

Om scouten behöver särskild hjälp eller om det är något särskilt vi bör veta, är allergisk, behöver hjälp med medicinering eller behöver specialkost, så skall du skicka in ett hälsokort. Länk till hälsokort>> Ifyllt hälsokort skickas till sofia.gedeon@gmail.com

Information i hälsokorten hanteras med sekretess och endast de som behöver informationen för scoutens kost/medicinering etc får ta del av detta.  Vi hanterar inte hälsokort i blankettform på webben och vi sparar inte informationen, allt av sekretesskäl. Ett nytt hälsokort måste därför fyllas i och skickas in för varje aktivitet.

 

Ytterligare lägerinformation, med exakt avresetid och plats, samt packlista kommer skickas i lägerbrev (elektroniskt) till de som anmält sig, samt publiceras på vår websida.

 

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna din avdelningsledare, alternativt lägeradmin Sofia Gedeon (sofia.gedeon@gmail.com; 0733-27 21 22) eller lägerchef Johanna Falkenström (johanna.falkenstrom@gmail.com; 070-386 79 72)

 

 

Se bilder från tidigare läger >>