Vindarnas terminsprogram

Detta är programmet för Vindarnas verksamhet. Vi har även ett kalendarium, för hela kåren med kårgemensamma aktiviteter.

 

Höstens program kommer snart