Avdelningar

Du kan börja i scouterna det år du fyller 8 år, som Spårare. När man blir äldre blir Upptäckare, sedan Äventyrare, Utmanare och är man 19 år eller äldre är man Rover.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barn och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Börjar du när du är äldre, så kommer du givetvis med i rätt avdelning för din ålder.