Kårstämma

Observera att detta är ett nytt datum, då vi senarelagt stämman.

 

Läs vår kallelse och dagordning >>

 

Nominera kandidater till styrelse, valberedning och revisorer >>