Ekonomiskt bidrag

Det finns möjlighet att få hjälp med kostnader för scoutaktiviteter.   Syftet med Scouternas stödfond är att genom ekonomiska eller materiella bidrag bidra till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan vara Läs mer »