Skriv en motion till kårstämman

Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet. Mer om hur man skriver en motion finns här Kårstyrelsen  

Kallelse till kårstämma 2016

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också behandla Läs mer »

Begäran om registerutdrag

Begäran om registerutdrag från nya ledare och vuxna i Viggbyholms Sjöscoutkår Viggbyholms Sjöscoutkår arbetar aktivt för att scouter, ledare, funktionärer och föräldrar ska vara trygga med kårens verksamhet. Målsättningen är att ingen ska utsättas för övergrepp, mobbing våld eller kränkningar Läs mer »