Protokoll från kårstämma 2015

Tack alla som deltog på kårstämman 2015. Vi var 10 medlemmar och 3 gäster. En förändringen i styrelsen är att vi har en ny kassör som heter Christian Blomquist som ersätter Ann-Charlott Zingmark. Posten som vice kårordförande är för närvarande vakant. Läs mer »

Kallelse till kårstämma

I scouterna har alla medlemmar rösträtt på kårstämman (årsmötet) oavsett ålder. Så kom och gör din röst hörd. Förutom att välja nya medlemmar till styrelsen skall vi också besluta om årets budget och förra årets resultat. Vi kommer också ta Läs mer »